skip to Main Content

Kunstwerken

Wat is kunst?

Daarover kan geredetwist worden. Echter naar onze maatstaven moet het werk, dat wij zelf uitvoeren aan de volgende criteria voldoen om in zijn verschijningsvorm de aanschouwer te boeien of te raken:

Originaliteit
Uit de ziel van de bedenker zonder inmenging van buitenaf
Esthetisch
Juiste lijnspanning van verhoudingen, kleur, stofuitdrukking.
Materiaalbeheersing

Met dit laatste punt kunnen wij kunstenaars helpen, die hun kunstwerken in metaal uitgevoerd willen zien.

Hiernaast zorgen wij voor:

  • Sterkteberekeningen,
  • Funderingswerk,
  • Het aanvragen van vergunningen,
  • Het plaatsen
  • Contact met opdrachtgever (veelal gemeenten).

Interesse in een kunstwerk zoals het vroeger was bij een kasteel of buitenplaats?

Vraag om een vrijblijvend advies bij u aan huis door Admiraal Kunstsmederij. De Smederij uit Noord-Holland

Back To Top
Bellen Offerte Mailen