Sierhekwerken Art Handgesmeed

 

Smeden is een eeuwenoud begrip, dat verbonden is aan de ijzer- en bronstijd. Door de uitvinding van de blaasbalg was men in staat om ijzer vrij te maken uit ijzererts. Er werd een sprong vooruit gemaakt in de landbouw met gesmede metalen ploegen. Ook het leger werd versterkt door zwaarden en pantsers.


Aan het smeden werden magische krachten toegedicht. De Griekse god Hephaistos is de god van de smeedkunst, het vuur en de ambachtslieden.
Hephaistos schonk na verbannen te zijn een gouden troon aan Hera. Toen zij er echter op plaats nam, was ze er plotseling aan vastgeketend. Alleen hij kon haar bevrijden en keerde op die manier terug op de Olympus.

 

Smeden is naast een techniek van decoratie ook een techniek van constructie d.m.v.:

  • Klinken
  • Stroppen
  • Pengat verbindingen
  • En wellen.

 

Deze verbindingen geven op zich al de nodige decoratie aan het product.
In de loop van de afgelopen eeuwen zelfs tot circa 70 jaar geleden werden constructies zonder huidige lastechniek in elkaar gezet met name door middel van klinken.

 

Voorbeeld is de nieuwe Van Brienenoord brug. Deze is identiek aan de oude. Alleen de oude brug toont klinkverbindingen terwijl de nieuwe brug is gelast.

 

Smeden betekent het bewerken van staal met aambeeld en hamer.
Door het vervaardigen van smeedijzeren of bronzen producten op het aambeeld krijgt het product een karakter mee, dat bij machinaal vervaardigde producten niet terug te vinden is.

 

Zoals bij meerdere beroepen is de klasse van het product afhankelijk van de maker.
Niet veel mensen weten dit onderscheid te maken. De mensen die voor gesmede producten kiezen hebben vaak een wat meer geoefend oog op het gebied van kunst en ambacht. De niet gesmede producten kunnen ook makkelijker worden vervangen en zullen misschien maar enkele decennia meegaan. De gesmede producten zullen eerder eeuwen meegaan.

 

Dit geeft aan, dat bij het verstrekken van een opdracht aan ons, vaak zonder dat men hiervan bewust is, er wordt gekozen voor een product die de opdrachtgever overleefd en verder . . . in dit licht is het een goedkoop duurzaam hekwerk of poort.